Norbert Strijker

Wie zichzelf innerlijk overwint, verslaat ook elk obstakel daarbuiten

Screenen

Is uw organisatie transitie proof?

Op 1 januari 2015 vindt er een enorme verschuiving plaats in zorgland. 1 van deze verschuivingen betreft het feit dat het toekennen van de functie begeleiding en de functie persoonlijke zorg en de financiële vergoeding voor deze functies over gaat van de AWBZ naar de Wmo.

Gemeentes, thuiszorgorganisaties, zorginstellingen, zorgboerderijen, etc etc. hebben te maken met deze veranderingen. Gemeentes zijn bezig met het zich eigen maken van een totaal nieuw aandachtsgebied en lopen hierbij tegen tal van problemen aan. Zij moeten zich een weg banen in de wirwar van zorg en begeleiding naast bezuinigingen en verkiezingsstrijd (maart 2014). Van de kant van de zorgaanbieders krijg ik dagelijks vragen zoals:

  • Hoe creëer ik een goede uitgangspositie richting gemeentes en Wmo zodat ik 2015 begeleiding en zorg kan blijven geven?
  • Op welke aspecten wil de gemeente straks bezuinigen?
  • Ik hoor veel over het begrip kantelen, in hoeverre heb ik daar als aanbieder van zorg en begeleiding mee te maken?
  • De regels rond PGB worden in 2014 voor mijn bestaande clienten veranderd maar in 2015 gaan deze cliënten over naar de Wmo, hoe ga ik daarmee om.
  • welke voorstellen kan ik proactief maken richting gemeentes, welke behoefte hebben gemeentes?
  • etc.

Deze vragen kan ik goed beantwoorden maar daarvoor is het van belang om een totaal beeld te hebben van hoe uw organisatie werkt zowel qua processen, qua beleid, qua uitvoering als financieel.  Om dat beeld te vormen is een screening van uw organisatie nodig.

IK BIED DEZE SCREENINGEN GRATIS AAN!

Geïnteresseerd?  Neem vrijblijvend contact met mij op via het contactformulier of bel mij op 06-50969547. Er wordt dan een gesprek gepland om te zien of een screening zinvol is.

waarom gratis?
Er zijn bureau’s die voor veel geld onderzoek doen, een mooi boekwerkje opleveren met onderzoeksgegevens waar u vervolgens niets mee kunt. Ik wil u eerst laten zien en merken wat u aan mij heeft voor dat we zaken doen. Het enige dat ik terug vraag voor mijn werk is dat indien u mijn adviezen aanneemt en gebruikt en u daarbij externe ondersteuning nodig heeft, ik degene ben die u daarbij betrekt. Ik zie dat als een gentlemensagreement.  Omdat ik overtuigt ben van het feit dat mijn adviezen u zullen aanspreken, zie ik de gratis screeningen als een goede investering. Van uw kant bent u uiteraard vrij om adviezen niet over te nemen. De afgelopen 2 jaar heb ik ongeveer 8 organisaties gescreend en van advies voorzien met zeer goede resultaten.

“Het probleem zit hem niet in het vinden van nieuwe ideeën

maar in het ontsnappen van de oude

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *