Norbert Strijker

Wie zichzelf innerlijk overwint, verslaat ook elk obstakel daarbuiten

Kamervragen over weeffout afstemming Wmo en verzekering

Tot mijn verbazing las ik vandaag een brief van staatssecretaris Van Rijn waarbij hij uitleg geeft over de afstemming tussen Wmo en de ZVW naar aanleiding van vragen over mijn blog waarin ik aangeef dat er een weeffout in deze afstemming zit. 

Na het lezen van de anderhalve pagina met reactie voelde ik toch de noodzaak om te reageren want de uitleg van de staatssecretaris is op zijn zachts gezegd onvolledig. Ik heb alle begrip voor de moeiljkheden waar de staatssecretaris zich doorheen moet worstelen maar vind het belangrijk dat aan het bagataliseren van de problemen die we in 2015 gaan tegenkomen een eind komt.  De weeffout in de afstemming Wmo en verzekering die ik beschreven heb is slechts een minipuntje op de grote hoeveelheid afstemmingsproblemen die ik nu al om me heen zie ontstaan.Ik wil hieronder ingaan op de meest opvallende punten die de staatssecretaris benoemd en duidelijk maken dat de weeffout wel degelijk bestaat en groter lijkt te worden met de uitleg van de staatssecretaris.

Op blz 21  van de brief vind je als eerste de volgende passage:

Voor de «aanspraak verpleging en verzorging zoals verpleegkundigen die plegen te bieden» («wijkverpleging») is gekozen voor het criterium «behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop».

Dit wordt daarna aangevuld met

Bij mensen komt het voor dat ze niet direct, of nog geen behoefte hebben aan geneeskundige zorg, maar wel een hoog risico hebben hieraan behoefte te krijgen.

En

Voorbeeld hiervan zijn mensen op een (zeer) hoge leeftijd.

En

Er is dus binnen de aanspraak wijkverpleging nadrukkelijk ruimte voor het bieden van enkel persoonlijke verzorging, terwijl er (nog) geen sprake is van (dominante) medische problematiek.

Eigenlijk staat hier dat de wijkverpleegkundige alleen maar hoeft te denken aan een medisch probleem dat zou kunnen ontstaan en voila persoonlijke zorg kan via de verzekering geregeld worden. Nadrukkelijk wordt ruimte gegeven.  Grappig of eerder zuur als je bedenkt dat per 1 januari 2015 19% (en geen 15%) bezuinigd wordt op persoonlijke verzorging.  De eerste voorbeelden dienen zich al aan:  Nu is het vaak zo dat de persoonlijk verzorger na het helpen met de ADL snel even een broodje klaarmaakt voor de client die dat niet kan.  Heel efficiënt je bent er toch, 5 minuten extra werk en klaar.  Maar niet meer vanaf januari, verzoeken worden nu al bij de gemeente neergelegd om deze ondersteuning bij maaltijden te gaan regelen.  Vanuit de regelgeving klopt dat ook nog maar kostenbesparend?  Nee gewoon verplaatsen van een probleem en kostenvermeerderend.

Maar dan naar de weeffout, de staatssecretaris schrijft even verder op:

Ook iemand met een verstandelijke beperking of een psychiatrische cliënt met diabetes of multiple sclerose maakt aanspraak op verzorging uit hoofde van de Zvw.

En nog verder op:

Voor het kunnen bepalen wie van de huidige cliënten in de nieuwe situatie, voor hun persoonlijke verzorging, onder de Wmo 2015 of de afspraak wijkverpleging op grond van de Zvw komt te vallen, is gebruik gemaakt van de huidige indicatiegegevens van cliënten in de AWBZ en de daarin opgenomen dominante grondslag.

Wacht even of ik het goed snap: Voor iemand met de dominante grondslag verstandelijke beperking heeft het CIZ bepaald dat cliënt naar de Wmo moet.  Dat is inderdaad gebeurd zo blijkt uit de overkomende clientgegevens bij de gemeente. Maar tegelijkertijd als deze cliënt als tweede grondslag een somatische heeft bijvoorbeeld in de vorm van diabetes of multiple sclerose dan kan exact dezelfde cliënt die nu bij de Wmo neergezet wordt zich melden bij de Zvw??  Snapt u het nog?

Nu ben ik gebeld door het transitieteam van Achmea ook naar aanleiding van mijn blog en dat maakte de weeffout iets duidelijker: bij het bedenken van de wijze waarop gegevens verdeeld worden op basis van CIZ indicatiegegevens is er vanuit gegaan dat een grondslag bepaald wordt per functie.  Dus begeleiding krijgt de grondslag psychiatrie en persoonlijke verzorging krijgt de grondslag somatiek waardoor dit laatste onder de verzekering komt te vallen.  Niks is echter minder waar, grondslagen worden gekoppeld aan een persoon en niet aan een functie. Een cliënt heeft 1 dominante grondslag en vaak nog een tweede grondslag. Welke grondslag als dominant gezien wordt door de CIZ medewerker kan verschillende redenen hebben.  Zo kan een cliënt met forse somatische klachten en beperkingen een dominante grondslag psychiatrie krijgen zodat hij of zij op basis daarvan naar een specifieke dagbesteding kan. Zo eenvoudig kan die reden zijn.

De staatssecretaris gaat echter geheel voorbij aan dit fenomeen en het feit dat op dit moment cliënten bij de Wmo terecht komen bijvoorbeeld soms met hele hoge pgb budgetten die daar eigenlijk niet terecht horen te komen. Ik dacht dat dit meer een technisch uitvoeringsprobleem was of te wel een weeffout maar in zijn brief maakt de staatssecretaris het probleem nog groter met deze passage:

In reactie op het blogbericht en de daarin genoemde handen-op-de-rug-zorg, meld ik dat dit nooit een onderscheidend criterium is voor het bepalen van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de zorgverzekeraar en de gemeente voor het verlenen van zorg en ondersteuning aan mensen die daarop zijn aangewezen.

Oh?  Even voor de duidelijkheid, handen-op-de-rug-zorg daarmee bedoel ik persoonlijke zorg gerelateerd aan begeleiding, immers gaat het dan om mensen waarbij even eenvoudig gezegd, het wassen en kleden niet overgenomen hoeft te worden omdat zij lichamelijk niet in staat zijn deze handelingen uit te voeren maar geeft de verzorgende meer aan hoe iemand zich bijvoorbeeld moet scheren of wassen of wijst de cliënt erop dat hij regelmatig zich zelf goed moet verzorgen.  Dat is handen-op-de-rug-zorg.

Ik heb altijd begrepen dat dit de kern is geweest van het betoog van de staatssecretaris om überhaupt een knip te maken in de persoonlijke verzorging.  Want waarom anders die knip maken? En als het niet om handjes-op-de-rug-zorg gaat, waar gaat het dan in praktijk wel om?

Gaat dan ook om het wassen en kleden van bijvoorbeeld een cliënt met een verstandelijke beperking? Is het de staatssecretaris bekend dat geen enkele gemeente persoonlijke verzorging ingekocht heeft?  Dat zelfs als een gemeente zegt, ok we doen het via de Wmo dat zij vanaf januari dus niet in staat zijn dat te leveren? Het stoort mij persoonlijk zeer dat dit zo gemakkelijk aan de kant gezet wordt terwijl het zulke grote gevolgen heeft voor 2015

In een eerdere blog heb ik al duidelijk gemaakt dat de berekening van de staatssecretaris over de verdeling op basis van grondslag niet klopt:

https://norbertstrijker.com/algemeen/persoonlijke-zorg-naar-de-zorgverzekering-feiten-en-fictie.html

hier zie je dat puur op basis van grondslag het percentage voor de gemeentes al op 7% staat in plaats van de 5% waar de staatssecretaris het over heeft.  Met bovenstaande feiten rond dominante grondslagen komt daar gemakkelijk nog eens 10 tot 15% bij voor de gemeentes. Ik vraag me af hoe we voorkomen dat dit afstemmingsgevecht uitgevochten gaat worden via de cliënt. Ik raad de staatssecretaris aan om deze weeffout op te lossen en hem niet te bestrijden met woorden. Woorden verzorgen geen cliënten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *