Norbert Strijker

Wie zichzelf innerlijk overwint, verslaat ook elk obstakel daarbuiten

Diensten

voor gemeentes:
Quickscan beleid, uitvoering en cijfers sociaal domein

Anders dan andere organisaties die QuickScans uitvoeren, kijk ik niet alleen naar cijfers. Ik analyseer naast de cijfers ook beleid, uitvoeringsprocessen, inkoop en de daadwerkelijke uitvoering. Resultaat daarvan is dat na de quickscan vrij snel helder wordt aan welke knoppen je als gemeente kan draaien om tot verbetering te komen.  In de huidige tijd betekent verbetering vaak kostenbesparing.  Maar je wil kostenbesparen op een manier die politiek verkoopbaar is en die niet ten koste gaat van mensen die echt ondersteuning nodig hebben.  Na de quickscan geef ik hierover advies en voorzie mijn advies van een doorrekening van wat dit oplevert in de komende jaren op een transparante en kloppende wijze. Mijn ervaring is dat de doorrekeningen die gemaakt heb tot nu toe allemaal uit gekomen zijn. Kostenbesparing kan zo is mijn ervaring goed hand in hand gaan met kwaliteitsverbetering van zowel processen als de uitvoering zelf, ondersteund door inkoop en beleid.  Door mijn kennis en ervaring zie ik snel waar de pijnpunten zitten en weet ik wat wel en wat niet werkt.

Bent u nieuwsgierig naar mijn aanpak en de kosten?  Neem dan contact met mij op via norbert@strijker.online of telefonisch op 0650969547

Succes:
Gemeente Kapelle: Quickscan uitgevoerd. Op basis hiervan is een plan van aanpak geschreven die er voor gaat zorgen dat de komende 4 jaar 600.000 euro bespaart gaat worden en tevens zorgt voor efficiëntere werkprocessen en kwaliteitsverbetering in de uitvoering. Ook het beleid wordt aangepast en er worden 2 innovatieve oplossingen geimplementeerd.

Gemeente Oudeijsselstreek:  in een half jaar tijd 9 ton bezuinigd, daarna door aanpassing van beleid een structurele bezuiniging van 5 ton per jaar mogelijk gemaakt.
Gemeente Dongen:  1,5 ton bezuinigd structureel op basis no cure no pay.  Daarna 4 ton bezuinigd structureel door wijziging beleid en leiden van een herindicatieproject.
Gemeente Stein:  Op basis van door de gemeente ingevoerd beleid projectleiding op me genomen over een herindicatieproject waarmee naar verwachting 1 miljoen structureel bezuinigd gaat worden.

Interimmanagement
Ik ben beschikbaar als interimmer voor functies zoals teamleider Wmo of jeugd, projectleider, kwaliteitsmedewerker of beleidsmedewerker.  Mijn kracht is inhoudelijke kennis, innovatie en verbinden.  Heeft u een enthousiaste inhoudelijk sterke manager nodig om veranderingen door te voeren, je team te versterken ne mensen te coachen in eigen kracht en kennis?  Dan hou ik me van harte aanbevolen.  Neem gerust contact op via norbert@strijker.online of telefonisch op 0650969547.

Cursus en trainingen
Ik geef regelmatig cursussen en trainingen zowel offline als online. Ook geef ik live kennissessies.  De onderwerpen zijn divers zoals:
– actualiteitencollege
– begeleiding in de Wmo
– wonen, rollen en vervoer
– ziektebeelden, stoornissen en beperkingen
– afstemming wetten in het sociaal domein
– de perspectief methode
– beslissen de workshop

Ik ben druk bezig om op mijn website alle cursussen en trainingen te plaatsen.  Hou mijn website daarom in de gaten.  Wilt u een online training volgen of een offline training organiseren?  Neem dan contact met mij op via norbert@strijker.online of telefonisch op 0650969547.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *