Norbert Strijker

Wie zichzelf innerlijk overwint, verslaat ook elk obstakel daarbuiten

afstemming Wmo WLZ is om te huilen

Helaas is de verwachte problematiek in afstemming Wmo WLZ in volle hevigheid begonnen. Zowel gemeentes als het CIZ zijn zoekende wat leidt tot schrijnende situaties waar ik momenteel meerdere casussen per week van voorbij zie komen. Zoekende partijen maken fouten dat kan niet anders. Als ik de staatssecretaris hoor zeggen dat de transitie beheerst verloopt, dan lopen mij de rillingen over het lijf.

Wet Langdurige Zorg

Als je de wet langdurige zorg leest kom je de volgende passages tegen:

Artikel 3.2.1

Een verzekerde heeft recht op zorg die……een blijvende behoefte heeft aan:

 1. permanent toezicht ter voorkoming van escalatie of ernstig nadeel voor de verzekerde, of
 2. 24 uur per dag zorg in de nabijheid, omdat hij zelf niet in staat is om op relevante momenten hulp in te roepen en hij, om ernstig nadeel voor hem zelf te voorkomen,
 1.  door fysieke problemen voortdurend begeleiding, verpleging of overname van zelfzorg nodig heeft, of
 2. door zware regieproblemen voortdurend begeleiding of overname van taken nodig heeft.

Daarna volgt uitleg van begrippen.

Voor de bepaling van de nodige zorg wordt rekening gehouden met gebruikelijke zorg wat zich met name voordoet bij zorg voor kinderen. Een WlZ indicatie wordt gesteld onafhankelijk van mantelzorg. Dat is een belangrijke bepaling en deze is specifiek opgenomen als poging om een duidelijke knip te maken tussen deze 2 wetten.  Omdat te snappen even een praktijk voorbeeld:

Stel mevrouw Jansen is zwaar dementerend. 1 van de kinderen besluit de zorg op zich te willen nemen en vraagt een wlz indicatie aan waarmee ze via een pgb betaald krijgt voor haar ondersteuning.

Meneer Pietersen heeft net als mevrouw Jansen 24 uur zorg nodig. Deze 24 uurzorg is langzaam ontstaan en wordt al een tijd ingevuld door de partner. Deze partner raakt steeds verder overbelast. Om die reden wordt er een beroep gedaan op de Wmo in eerste instantie voor dagbesteding om de partner te ontlasten. Pas je hier de wetgeving op toe dan zal de Wmo consulent constateren dat sprake is van 24 uurs zorg en de cliënt verwijzen naar het Ciz voor een Wlz indicatie.

Sofar so good. Maar dan gaat er van alles mis:

 1. cliënt of partner kijkt op de website van het Ciz en vindt daar de webcheck WLZ aanvraag.De eerste vraag luidt:  Heeft u momenteel zorg vanuit de gemeente zoals huishoudelijke hulp, dagverzorging etc? Lijkt een onschuldige vraag maar het antwoord nee werd tot 23 april beloont met de mededeling: een aanvraag wlz heeft geen zin, ga eerst naar de gemeente.Pardon? Waarom moet iemand waarbij noodzaak is voor 24 uurzorg eerst naar de gemeente?  We hebben al vastgesteld dat als er noodzaak is voor 24 uurzorg een wlz indicatie mogelijk is.

  Gelukkig is sinds afgelopen week de tekst in de webcheck aangepast en iets voorzichtiger gesteld. Nog steeds worden mensen echter geadviseerd om naar de gemeente te gaan. Al hoewel dit te snappen is creëert dit voor cliënten een kastje naar de muur effect.

  En dan te bedenken dat de wet helder omschrijft dat WLZ voorliggend is op de Wmo.

 2. Client surft verder:  Op de site hervorminglangdurigezorg.nl vindt hij de volgende tekst: Welke voorwaarde geldt voor langdurige zorg uit de Wlz?
  Een belangrijke voorwaarde voor langdurige zorg uit de Wlz is een blijvende behoefte aan permanent toezicht en 24 uur per dag zorg dichtbij. Is het niet langer mogelijk om met ondersteuning van de gemeente of met verpleging en verzorging zelfstandig te wonen? Dan kan iemand een beroep op de Wlz doen. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) bepaalt of iemand zorg uit de Wlz nodig heeft.  Pardon? 1 er is sprake van noodzaak tot 24 uurzorg. Dat is de wettelijke voorwaarde. De wettelijke voorwaarde is niet dat je niet meer in staat bent thuis te wonen met ondersteuning van de gemeente of verpleging en verzorging. Want laten we nu eerlijk zijn:  als je thuis kunt wonen met persoonlijke verzorging, met begeleiding, met verpleging en je hebt 24 uurzorg nodig dan praat je over de inzet van bijvoorbeeld een modulair pakket thuis. De mogelijkheid voor zo’n pakket vanuit de Wlz wordt met de vetgedrukte zin ontkent.  Met andere woorden, stel je past de vetgedrukte zin op iedereen toe, wie gaat er dan nog een modulair pakket thuis ontvangen? Inderdaad niemand want je kunt vanuit de zorgverzekering en de Wmo zorg inzetten tot het niveau van een modulair pakket thuis. Opnieuw een tekst die in strijd is met de wetgeving.

 

 1. Client belt voor de zekerheid nog even het ciz en krijgt het klantcontactcentrum aan de lijn. Wat zegt u meneer u wilt graag dagverzorging?  Dan bent u verkeerd, daarvoor moet u bij de Wmo zijn. Tot ziens en bedankt voor het bellen.  Wat het kcc hier aangeeft, gaat eigenlijk nog verder dan de webcheck. Er wordt niet eens gevraagd wat er aan de hand is. Dagverzorging = wmo punt uit. Opnieuw onjuist.
 2. Client belt zwaar gefrustreerd de gemeente en eist dagverzorging. Wat doet de Wmo consulent?  Ik  kan u verzekeren dat de neiging om deze gefrustreerde cliënt te helpen en dagverzorging in te zetten zeer sterk aanwezig zal zijn. Let wel het gaat dan om een onterecht verstrekte voorziening binnen een steeds lager wordend budget dat ten koste gaat van andere Wmo cliënten.

Het lijkt erop dat de tweede nota van wijziging Wlz niet wordt toegepast die toch echt niet te misverstaan is.  Kan iemand de uitvoerder van de Wlz er op wijzen dat wat zij doen niet mag?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *