CV

Profiel

Inhoudelijk expert Wet maatschappelijke ondersteuning, uitgebreide kennis van AWBZ, ervaring in leidinggeven, coachen van medewerkers, sterk analytisch vermogen, enthousiast, leergierig, communicatief vaardig, innovatief en empathisch. Peoplemanager, soms wat tegendraads en eigenwijs.

Werkervaring

Herbeoordelingen AWBZ Wmo

Gemeente Groningen
maart 2015 – heden
Schrijven en implementeren Indicatierichtlijn, vraagbaak Wmo transitie vraagstukken, ondersteuning inkoop, project opzet herbeoordelingen AWBZ Wmo (2700 cliënten) en gesprekken hh1 (2000 clienten), bemensing regelen samen met Yacht.

Opzet project AWBZ Wmo

Gemeente Cuijk, Grave
en Mill en A2 gemeentes
december 2014 tot juli 2015
Project opzet plus totale bemensing van de projecten. Tevens schrijven van een indicatierichtlijn gebaseerd op resultaat inkoop begeleiding 

Adviseur transitie AWBZ Wmo

Gemeente Veenendaal
oktober 2013 – januari 2015
Schrijven verordening en nadere regels, projectleider herindiceren AWBZ clienten, notitie toegang Wmo 2015.

interim teamleider

Gemeente Heeze-Leende
juli 2012 – heden
 herindicatieproject huishoudelijke hulp gedraaid met als resultaat een structurele bezuiniging van 200.000 euro en betere richtlijn (2012). Vanaf februari 2013 opnieuw vervanging teamleiderschap en verder doorvoeren van de kanteling. Kanteling sterk doorgevoerd bij de consulenten met fors financieel resultaat. In 2014 inventarisatie project AWBZ gedraaid.

kantelingscoach

Gemeente Cranendonck
januari 2013 – heden
Coachingstraject van 2 jaar gestart waarin door middel van coaching on de job de consulenten kennis en ervaring meegegeven wordt om gekantelde gesprekken te kunnen voeren met alle ins en outs. Resultaat moet zijn dat de uitvoering Wmo in Cranendonck klaar is voor de toekomst.

Adviseur AWBZ indicaties

Verpleeghuis Bethshalom, Amsterdam
december 2012 – heden
Analyseren van huidige zzp indicaties en herindiceren van de clienten naar een hoger zzp waar mogelijk.beoogde resultaat: Verbeterde inkomenstroom en beter afgestemde indicaties plus bijbehorende processen.

Projectleider

Gemeente Beesel
oktober 2012 – februari 2013
Bezuinigingen realiseren voor de gemeente Beesel dmv een herindicatieproject. Resultaat: structureel 350.000 euro per jaar bezuinigd

Projectleider

Gemeente Stein
februari 2012 – juli 2012
Bezuinigingen realiseren voor de gemeente Stein dmv een herindicatieproject. Deze opzetten, leiding geven en coachen van de medewerkers, kwaliteit bewaken naast resultaten monitoren en behalen. resultaat: structureel 1 miljoen euro per jaar 

Bezwaarmedewerker

Gemeente Sittard-Geleen
november 2011- januari 2012
Afhandelen van bezwaren naar aanleiding van een herindicatietraject. Verbeteren bezwaarprocedure en inhoud beslissingen op bezwaar.            Resultaat: Tot op heden: bezwaarprocedure gewijzigd en inhoud beslissingen op bezwaar gewijzigd, 30 bezwaren afgehandeld. 

Projectleider, beleidsadviseur

Gemeente Dongen.
Augustus 2011-april 2012
 Bezuinigingen realiseren op basis no cure no pay, coachen medewerkers, beleidswijziging voorstellen en implementeren, project herindiceren leiden.           Resultaat: tot op heden 200.000 euro bezuinigd, verwachte resultaat van herindicatieproject is 400.000 op jaarbasis. Eigen indicatieprotocol ingevoerd.

Toetser, beleidsadviseur

gemeente Oudeijsselstreek.
Juni 2010 - juli 2011
toetsen indicatiebesluiten. Kwaliteitsslag initiëren, bezuinigings mogelijkheden vinden en doorvoeren. Inhoudelijk coachen medewerkers. Beleidsregels aanpassen. Resultaat: gewijzigd beleid ter voorbereiding kanteling, € 900.000,- bezuinigd, kwaliteit medewerkers verhoogd.

Interim teamleider

gemeente Langedijk.
Oktober 2009 - maart 2010
aansturen van medewerkers, cultuur verandering bewerkstelligen, teambuilding, inhoudelijk vraagbaak, nieuw beleid implementeren, ziekteverzuim en reintegratie trajecten begeleiden, werkprocessen verhelderen en verbeteren. Resultaat: verandering van cultuur te weeg gebracht, 2 zieke medewerkers terug naar werken gebracht. Teamgevoel versterkt, kennisniveau medewerkers verhoogd.

Toetser, beleidsadviseur

gemeente Hoogeveen.
April 2009 - Oktober 2009
afhandelen van (complexe) wmo aanvragen, afhandelen van bezwaarzaken, implementatie controle PGB, vraagbaak. Resultaat: verantwoording PGB geïmplementeerd, verweerschriften verbeterd.

Projectleider, senior Wmo consulent

gemeente Zoetermeer
Februari 2009 - April 2009
Afhandelen van (complexe) Wmo aanvragen, Projectmanagement herindicaties met als belangrijkste taak waarborgen van afspraken en tijdschema. Resultaat: project binnen gestelde tijd afgerond volgens afspraak.

Toetser, bezwaar en beroepadviseur

gemeente Amsterdam
Juli 2007 - Februari 2009
toetsen werk van consulenten, implementatie nieuw beleid vervoersvoorzieningen en PGB, coachen en verbeteren bezwaar en beroepzaken, vraagbaak, coachen medewerkers.  resultaat: nieuw beleid vervoersvoorzieningen geïmplementeerd, kennis niveau Wmo bij medewerkers sterk verbeterd, verweerschriften en beslissingen op bezwaar verbeterd, processen verbeterd.

Projectleider

ROG plus, Maassluis
December 2006 -Juli 2007
het implementeren van de functie hulp bij het huishouden aansturen, managen, opleiden en coachen van de medewerkers. Implementatie in de keten. resultaat van het project: hulp in het huishouden geïmplementeerd. Resultaat: alle medewerkers geschoold om hulp in het huishouden te indiceren, inhoudelijk kennis verbeterd. 

Projectleider

CIZ, Den Haag
Januari 2005 - December 2006
het aansturen, managen, opleiden en coachen van een projectteam. Inhoudelijke kennisoverdracht AWBZ indiceren. Resultaat van het project: achterstand van AWBZ indicaties ingelopen. 

Adviseur

Diverse locaties
Maart 2003 - Januari 2005
Uitvoeren van indicatie onderzoeken, van (complexe) AWBZ indicaties (waaronder begeleiding) en WVG indicaties. Het geven van cursussen aan indicatiestellers en consulenten. 

Hoofd ergotherapie

Stichting Saffier
Januari 1997 - Maart 2003
Leidinggeven aan personeel van de afdeling, het maken van begrotingen en financiële overzichten voor de afdeling, alle voorkomende ergotherapeutische behandelingen.

Ergotherapeut

Diverse locaties
Januari 1990 -Januari 1997
alle voorkomende ergotherapeutische behandelingen.