Archive for Bezuinigen

Bezuinigen kan

Als je bij veel gemeentes over de vloer komt en mee mag denken in beleid, in werkprocessen en in uitvoering dan zie je, dan weet je dat bezuinigen binnen de Wmo kan. En wie denkt dat ik het dan heb over een procentje hier en een procentje daar die heeft het mis. Ik durf te beweren dat bij de meeste gemeentes gemakkelijk 10% bezuinigd kan worden op het gehele Wmo budget zonder dat het voorzieningenniveau verlaagd wordt.