PGB uit de AWBZ niet slim

Update 28-5-2012:
Door de val van het kabinet zijn de plannen rond PGB gewijzigd. Wat er op dit bekend is vanuit het lenteakkoord is dat PGB mogelijk blijft voor alle functies van de AWBZ behalve voor de functie begeleiding en daarbinnen de functie begeleiding tot 10 uur per week. Dus voor mensen die een indicatie hebben alleen voor de functie begeleiding en dan t/m een klasse 4 kunnen straks geen PGB meer krijgen. Boven de 10 uur kan wel maar er worden dan wel een aantal veranderingen doorgevoerd:

  • – cliënten moeten een bestedingsplan opstellen
  • – cliënten krijgen het geld niet op hun rekening maar het zal door een derde partij gemanaged gaan worden.

Is dit nu verstandiger als de maatregelen zoals die eerder bekend waren gemaakt?

Zoals je hier onder kan lezen ben ik in het geheel geen voorstander van het laten verdwijnen van het PGB uit de AWBZ. De maatregel wordt nu flink afgezwakt en dat zie ik dus als goed nieuws. Ook is de functie begeleiding de functie die het gemakkelijkst misbruikt wordt omdat het de onduidelijkste functie is. Een bestedingsplan lijkt me op zich ook geen slecht plan. Betaling via derden vind ik wat overdreven.  De grootste maar die ik heb bij deze plannen is dat er van alles opgetuigd moet worden om het te regelen om vervolgens bij het overgaan van begeleiding naar de gemeentes weer te niet gedaan te worden. Dat lijkt me een flinke verspilling van geld. Ook vind ik het vreemd dat er een soort grens is waaronder je niet in aanmerking komt voor een PGB maar waarboven wel. Dat stimuleert hogere indicaties volgens mij. De vraag waarom dit als plan uit het lenteakkoord is gekomen ontgaat mij volledig, het levert niks op en kost een hoop om te implementeren om vervolgens na een jaar weer naar de prullebak verwezen te kunnen worden in verband met overgang van de functie begeleiding naar de Wmo. Ook ben ik benieuwd hoe dit toegepast zou moeten worden op de functie begeleiding dag. Lees hieronder verder over waarom het niet goed is PGB af te schaffen.

Vanaf 2013 is het voor alle functies in de AWBZ niet meer mogelijk deze in de vorm van een PGB te ontvangen. De enige uitzondering vormt het zorgzwaartepakket waar PGB voor blijft bestaan.

De reden voor deze wijziging is op zijn minst vreemd te noemen:  De minister geeft aan dat het PGB te veel geld kost met name als gevolg van fraude rond PGB.  Nu komt fraude uiteraard voor bij het PGB, maar komt het daar meer voor als bij de in natura voorziening?  Ik vraag het me af. Maar veel intrigerende is het idee dat met de afschaffing van de PGB iets bespaart wordt.  Hoe komt de minister daarbij?

De PGB is ooit in het leven geroepen als bezuinigingsmaatregel want zo was destijds de redenatie; Met een PGB hoef je niet de overhead te betalen van thuiszorgorganisaties.  En dat klopt, daarom ligt momenteel de prijs voor een uur begeleiding vanuit een PGB rond de 50 euro terwijl datzelfde uur begeleiding vanuit de natura voorziening ongeveer 75 euro kost. Hoezo bezuinig je dan als je PGB omzet naar ZIN?

En dat is nog niet alles:  Er zijn een heleboel situaties waarin mensen sterk behoefte hebben aan de invulling vanuit een PGB.  Denk aan situaties waarbij alleen een bekende van de hulpvrager op de juiste manier de zorg kan inzetten of situaties waarbij het voor thuiszorgorganisaties onmogelijk om op de tijdstippen dat de hulpvrager hulp nodig heeft hulp te verlenen.

Nou verwacht u dat deze situaties op houden te bestaan op het moment dat het PGB ophoud te bestaan?  Ik niet en de oplossing voor deze hulpverleners is heel snel gevonden:  Thuiszorg organisaties hebben het moeilijk op dit moment en wat extra geld verdienen zou erg welkom zijn voor deze organisaties.  Wat is eenvoudiger dan het opzetten van een detacheringsafdeling die zelfstandige hulpverleners detacheert bij de hulpvragers waar ze toch al kwamen en daar een marche op te vragen?  Inderdaad eenvoudiger bestaat niet.

Een derde effect van het afschaffen van het PGB voor alles behalve voor zorgzwaartepakketten is een toename van het aantal aanvragen voor een zorgzwaartepakketten.  Mensen die zich nu nog redden met de indicatie van een aantal functies zullen een zorgzwaartepakket aanvragen en sommige van hun zullen een zorgzwaartepakket krijgen.

Conclusie:  Het effect van het afschaffen zal drieledig meer geld kosten:  wat over gaat naar Zin is duurder, wat onder een detacheringsbureau gaat vallen is duurder en wat wijzigt naar zorgzwaartepakket is duurder.  Kortom een geweldig plan.

One comment

  1. admin says:

    Laatste nieuws: In het lente akkoord is aangegeven dat de maatregelen op de PGB worden “verzacht”. Wat de verzachting inhoudt is niet duidelijk maar met deze omschrijving is wel duidelijk dat de maatregel niet geheel van tafel is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *