AWBZ

De AWBZ of te wel de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten was ooit bedoeld als bekostigings wet voor de chronische zorg maar gaande weg werd er veel meer mee bekostigd zoals de huishoudelijke zorg en de begeleiding.  Op dit moment staat deze wet vollop in de schijnwerpers en is iedereen erover eens dat de wet zoals hij is niet zo kan blijven bestaan. Om die reden is in 2007 al de huishoudelijke hulp uit de AWBZ overgebracht naar de Wmo.  Ook zijn er diverse maatregelen genomen om tot een inperking te komen van de kosten. Zo waren daar de pakketmaatregelen die de functie begeleiding voor een grote groep gebruikers onbereikbaar maakte en een maatregel met een zelfde doelstelling:  De psychosociale grondslag werd niet langer meer geaccepteerd als grondslag om in aanmerking te komen voor AWBZ zorg.  En in 2003 start de transitie van de functie begeleiding naar de Wmo. Ook over de functie persoonlijke zorg wordt nagedacht om die over te hevelen.

Met al deze wijzigingen wordt het verschil tussen AWBZ en de Wmo groter en groter.  Waar de Wmo minder bezig is met grondslagen en meer met beperkingen en participatie, zie je bij de AWBZ een tegengestelde beweging.

Behalve bovenstaande heeft de AWBZ de laatste jaren al meer transities meegemaakt waarvan de belangrijkste het gebruik van zorgzwaartepakketten is geweest. Waar een paar jaar geleden aan cliënten die opgenomen moesten worden nog gewoon functies afgegeven werden, moesten zorgzwaartepakketten de onhandigheden die dat opleverde voor instellingen wegnemen. Een zorgzwaartepakket is niet veel meer dan een specifieke bundeling van functies met bepaalde klasses.  Maar belangrijker was dat het hele bekostigingsysteem van instellingen hiermee veranderde.

Tot slot is daar nog de keuze van het huidige kabinet om de pgb in de AWBZ af te schaffen behalve bij zorgzwaartepakketten.  In mijn opinie een hele domme keuze.  Lees daarover deze blog.

Voor gemeentes zware tijden opkomst met veel veranderingen.