rollator naar Wmo

Er zijn plannen bekend dat de rollator uit het zorgverzekeringspakket gehaald gaat worden. De vraag is of dat betekent dat deze voorziening dan onderdeel moet worden van de Wmo.  In deze blog wil ik trachten daar een antwoord op te geven en het iets breder te trekken dan de rollator alleen.

vergelijkbare situaties in het verleden.

Er zijn in de afgelopen 10 jaar een paar vergelijkbare situaties te beschrijven. De belangrijkste is mijns inziens het vervoer van en naar ziekenhuizen. Deze werd een aantal jaren voor het grootste gedeelte uit de ziektekostenverzekering geschrapt en onmiddelijk kwam de discussie op gang of dit vervoer dan via de WVG vergoed moest worden. Veel mensen verzetten zich daar hevig tegen waaronder ikzelf. Waarom? Voornamelijk om het principe, de zorgverzekering kan een bezuinigingsactie doen en laat daarmee gaten vallen waardoor burgers in de problemen komen. Stap je als Wmo of Wvg in dat gat dan geef je de ruimte aan zorgverzekeraars om eenvoudig meer te bezuinigen. Dat vind ik een verkeerd signaal. Maar na een aantal jaren heeft de rechter anders beslist. Alhoewel de uitspraak destijds niet zo glashard was als iedereen aannam werd vanaf dat moment het vervoer naar het ziekenhuis via de Wvg vergoedbaar indien een burger niet met het openbaar vervoer kon. Is dat nou erg dat de Wmo ritjes naar het ziekenhuis vergoed?  Nee dat is niet op zich niet erg. Wat wel erg is, is dat op deze wijze de kosten voor de gemeente toenemen via de achterdeur. En dat is precies het probleem wat ontstaat bij de rollator. Maar laten we eerst eens kijken naar de beweegredenen om de rollator uit het verzekeringspakket te halen.

Ik heb rond gezocht maar de directe reden ervoor niet kunnen vinden. Wel zijn er al jaren geluiden over de vraag of we het met een rollator niet hebben over een product als een fiets, een mobiliteitsproduct.  De ANBO zegt dit er over:

”Wij vinden de rollator uit het basispakket niet erg en zullen hier niet tegen in het geweer komen. Rollators en hoortoestellen maken de zorg erg duur. Als je ze uit het basispakket haalt, hou je goede zorg over.”  en “Bovendien, we kopen ons hele leven mobiliteitsmiddelen zoals fietsen, dus waarom zou je een rollator krijgen”, aldus een woordvoerster.

Op zich een begrijpelijk standpunt, er zit wat in zal ik maar zeggen.  Maar deze zelfde woordvoerder vindt dat er wel vergoeding voor een scootmobiel of traplift moet blijven bestaan. En daar gaat de redenering dan weer “mank”, om in de juiste termen te blijven. Want waarom het een wel en het ander niet? Waarom een rollator eruit halen maar stokken om te lopen niet?  Waar we mijns inziens mee bezig zijn is een langzame versobering van onze verzorgingsstaat en dat is helaas erg nodig.

Maar moet de rollator nu wel of niet naar de Wmo?

ten eerste is een rollator een middel om je in of om je huis te verplaatsen en hoort het dus bij de compensatietaken van de Wmo, vanuit dat optiek is het antwoord ja.

ten tweede vind ik de manier waarop dat nu tot stand komt een verkeerde omdat het tot meer kosten zou leiden bij de Wmo zonder dat er geld beschikbaar komt en is het antwoord dus nee.

ten derde zou je gezien de reden waarom de rollator uit het pakket gehaald wordt namelijk dat het vergelijkbaar is met bijvoorbeeld een fiets, de rollator binnen de Wmo als algemeen gebruikelijk moeten beschouwen en dus in principe niet vergoeden en is dus het antwoord nee.

Ik zou als gemeente geen rollators gaan verstrekken als individuele voorziening even min als we fietsen verstrekken als individuele voorziening.

 

One comment

 1. Norbert,

  Mooie analyse. De verwachting dat de rollator als algemeen gebruikelijk beschouwd mag/ gaat worden is zeer aannemelijk en ook wenselijk in mijn ogen.
  Toch interessant als er op individuele gronden afgeweken zou mogen en kunnen worden, omdat een standaard rollator niet voldoet.

  En ik wil gelijk van de gelegenheid gebruik maken je te complimenteren met je nieuwe website!

  Tot snel,
  Groet,
  Gijs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *